Taxatie-waarde

De door de taxateur vastgestelde waarde dient als basis voor de hypotheekaanvraag. De bank zal in eerste instantie bekijken of de hypotheekaanvraag overeenkomt met de taxatiewaarde. Met andere woorden of de waarde van de woning hoger of gelijk is aan het bedrag waarvoor hypotheek is aangevraagd.

Een kwalitatief hoogwaardig taxatierapport is van groot belang. Banken accepteren lang niet alle taxatierapporten. Daarom is het goed om te weten dat alle taxateurs die zijn aangemeld bij TaxatiePlatform, voldoen aan de eisen van financiële instellingen.