Taxatie begrippen

Executiewaarde in verhuurde staat.

De waarde die de woning in verhuurde staat opbrengt, bij een gedwongen openbare verkoop.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik.

De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De waarde van de woning, wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is verhuurd aan en bewoond door een ander.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde van een woning, is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde "bestanddelen" zoals een nieuwe keuken of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal. 

Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Marktwaarde

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Marktwaarde in verhuurde staat.

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed in verhuurde staat tussen een bereidwillige koper, niet zijnde de huurder, en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Waarde in verpachte staat

De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald

WOZ waarde

De waarde van uw woning die de belastingdienst wil weten . De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals: de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.