Taxatie beoordeling

De bank, de fiscus of de gemeente beoordelen het taxatierapport. Indien u een taxatierapport hebt voor de aanvraag van een hypotheek, zal de bank het rapport beoordelen; bij successie na overlijden zal de fiscus het rapport beoordelen; bij een contrarapport bij onenigheid over de WOZ-waarde van uw woonhuis zal de gemeente uw rapport beoordelen.

Aan welke eisen moet een rapport voldoen?

Er zijn een aantal kwaliteitseisen vastgelegd waaraan een taxateur en het taxatierapport moeten voldoen. Als eerste moet de taxateur ingeschreven staan bij het Register van het NRVT. Daarnaast moet de taxateur gebruikmaken van het laatste model taxatierapport financiering woonruimte.